E-życie zostanie z nami na dłużej – rozwój wirtualnych usług – zwiększa tempo!

Nauka i rozwój

Wybuch pandemii i przeniesienie znacznej części życia konsumentów oraz funkcjonowania firm do strefy wirtualnej, spowodowały nasilenie korzystania z nowoczesnych technologii.

Boom ten z pewnością będzie miał wpływ na szeroko pojęty biznes – także w przyszłości.

Nowoczesne technologie to jedna z najbardziej dynamicznych branż.

Rozwój wirtualnych usług, który obserwujemy od kilku lat, w ostatnim czasie jeszcze bardziej podkręcił tempo. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na rynku pojawiły się zupełnie nowe rozwiązania, narzędzia i platformy, będące odpowiedzią na szereg wyzwań, przed którymi stanęła światowa gospodarka. Jeszcze przed rokiem, gdy wprowadzano pierwszy lockdown, a obostrzenia całkowicie zmieniły życie konsumentów, pracowników i firm, większość z nas traktowała nową rzeczywistość jako okres przejściowy.

Dziś, oczywistym jest, że zmiany wywołane przez pandemię będą nam towarzyszyły przez dłuższy okres i trwale wpłyną na wiele aspektów życia konsumentów i funkcjonowania biznesu.

Rzeczywistość kształtuje trendy

Aż 65 proc. ankietowanych przedsiębiorców twierdzi, że pandemia trwale zmieni działalność ich firm.

Zmiana ta w dużym stopniu będzie wiązała się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które w tak dynamicznie zmieniających się warunkach umożliwiają organizacjom zarówno pracę zdalną, jak i komunikację z klientami, czy rozszerzanie oferty usług dopasowanych do bieżących wyzwań.

Dane PIE wskazują, że aż 37 proc. dużych firm biorących udział w badaniu deklarowało wzrost inwestycji w nowoczesne technologie, a 32 proc. ich utrzymanie na poziomie z poprzedniego roku.

Aby sprawnie działać i odpowiadać na zmieniające się zwyczaje konsumentów biznes musi uwzględniać najważniejsze trendy. Nowoczesne technologie są dziś niezbędne - biorąc pod uwagę choćby model pracy zdalnej, czy oczekiwania konsumentów, którzy w znacznym stopniu żyją w świecie wirtualnym i tam poszukują informacji o produktach i markach – komentuje Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska

Warto pamiętać, że aby skutecznie i efektywne wykorzystywać nowoczesne technologie w organizacjach niezbędny jest cechujący się odpowiednimi kompetencjami zespół.

Nawet najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe umożliwiające pracę zdalną i realizację zaawansowanych procesów nie sprawdzą się, jeśli na czele rozproszonego zespołu zabraknie cyfrowego lidera potrafiącego zarządzać pracownikami w nowej rzeczywistości.